1.
Khunaifi AY, Yuniar M. Penggunaan Media Game Anak Edukasi Hijaiyah untuk Keterampilan Minat Baca Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Peserta Didik Kelas I SD Negeri 01 Tugu Harum. JUPIN [Internet]. 2022 Dec. 31 [cited 2023 Jun. 5];1(2):100-14. Available from: https://jsr.unuha.ac.id/index.php/JUPIN/article/view/124