Nurul ita syavira, Nurul ita syavira, and Romdloni Romdloni. “PEMBELAJARAN KITAB AL- AKHLAK LI AL - BANIN DALAM PEMBINAAN AKHLAK SANTRI DI ASRAMA AL-UMAMI PONDOK PESANTREN NURUL HUDA SUKARAJA 2022”. JUPIN (Jurnal Pendidikan Islam Nusantara) 1, no. 2 (December 31, 2022): 137–145. Accessed June 5, 2023. https://jsr.unuha.ac.id/index.php/JUPIN/article/view/192.