Khunaifi, A. Y., and M. Yuniar. “Penggunaan Media Game Anak Edukasi Hijaiyah Untuk Keterampilan Minat Baca Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Peserta Didik Kelas I SD Negeri 01 Tugu Harum”. JUPIN (Jurnal Pendidikan Islam Nusantara), vol. 1, no. 2, Dec. 2022, pp. 100-14, doi:10.30599/jupin.v1i2.124.