Khunaifi, A. Y., and M. Yuniar. “Penggunaan Media Game Anak Edukasi Hijaiyah Untuk Keterampilan Minat Baca Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Peserta Didik Kelas I SD Negeri 01 Tugu Harum”. JUPIN (Jurnal Pendidikan Islam Nusantara), vol. 1, no. 2, Dec. 2022, pp. 100-14, https://jsr.unuha.ac.id/index.php/JUPIN/article/view/124.