[1]
A. Sodikin and S. Surami, “Pengaruh Penggunaan Multimedia Interaktif Power Point Terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam ”, JUPIN, vol. 2, no. 1, pp. 56–73, Jun. 2023.