Nurul ita syavira, N. ita syavira, & Romdloni, R. (2022). PEMBELAJARAN KITAB AL- AKHLAK LI AL - BANIN DALAM PEMBINAAN AKHLAK SANTRI DI ASRAMA AL-UMAMI PONDOK PESANTREN NURUL HUDA SUKARAJA 2022. JUPIN (Jurnal Pendidikan Islam Nusantara), 1(2), 137–145. Retrieved from https://jsr.unuha.ac.id/index.php/JUPIN/article/view/192