Nurul ita syavira, N. ita syavira, & Romdloni, R. (2022). Pembelajaran Kitab Al- Akhlak LI Al- Banin dalam Pembinaan Akhlak Santri di Asrama Al-Umami Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja 2022. JUPIN (Jurnal Pendidikan Islam Nusantara), 1(2), 137–145. https://doi.org/10.30599/jupin.v1i2.192