(1)
Khunaifi, A. Y.; Yuniar, M. Penggunaan Media Game Anak Edukasi Hijaiyah Untuk Keterampilan Minat Baca Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Peserta Didik Kelas I SD Negeri 01 Tugu Harum. JUPIN 2022, 1, 100-114.