[1]
Khunaifi, A.Y. and Yuniar, M. 2022. Penggunaan Media Game Anak Edukasi Hijaiyah untuk Keterampilan Minat Baca Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Peserta Didik Kelas I SD Negeri 01 Tugu Harum. JUPIN (Jurnal Pendidikan Islam Nusantara). 1, 2 (Dec. 2022), 100–114.